top of page
Pędzel do malowania

TERAPIA RĘKI

Malowanie dzieci

Terapia ręki

Głównym jej założeniem jest poprawa funkcjonowania dziecka w życiu codziennym oraz w czynnościach samoobsługowych poprzez usprawnienie motoryki małej, precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz przez dostarczanie wrażeń czuciowych. Terapia ręki skierowana jest zarówno do dzieci z zaburzeniami rozwoju, jak i dzieci w normie intelektualnej, mających specyficzne trudności w uczeniu się.

Cel  terapii

Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Celem terapii ręki, która jest skierowana przede wszystkim do dzieci, lecz także osób dorosłych, które utraciły sprawność, jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni.

Może ona stanowić jeden z elementów terapii SI. 

Malowane ręce
Młody malarz

Wskazania

  Wskazaniem do terapii ręki, zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych, są sytuacje, podczas których występują: 

 • trudności w planowaniu ruchowym, 

 • problemy z koordynacją pracy obu rąk, 

 • problemy z nauką samoobsługi, jak ubieranie się, zapinanie guzików, 

 • trudności z koncentracją, 

 • nieprawidłowa postawa ciała, 

 • niechęć do dotykania różnych faktur, 

 • zaburzenia koordynacji oko–ręka, 

 • nieadekwatne dostosowanie siły i szybkości ruchów do wykonywanej czynności,  

 • zaburzenia sprawności grafomotorycznej  – dziecko nie lubi lub nie umie wycinać, rysować, malować, ma niedokładne i niestaranne pismo, każda nowa forma zajęć z wykorzystaniem umiejętności rąk nie sprawia dziecku przyjemności,  

 • trudności w trzymaniu kredek czy ołówka, przedmioty wypadają z dłoni lub przebijają kartkę pod ich naciskiem, 

 • zbyt wolne lub zbyt szybkie tempo wykonywania różnych czynności manualnych, co prowadzi do niestaranności, 

 • zaburzenia napięcia mięśniowego w obrębie obręczy barkowej lub całego ciała (wzmożone bądź obniżone napięcie mięśniowe). 

bottom of page