top of page
Logopeda

LOGOPEDIA

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

LOGOPEDIA

img_20220729_181528.jpg
AIMG_0647..jpg
MIMG_0687.jpg
Nauka czytania
słodki chłopiec

LOGOPEDIA

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program zajęć.

WSKAZANIA

 •  autyzm

 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

 • wady wymowy

 • opóźniony rozwój mowy

 • niepłynność mówienia

 • jąkanie

 • niedosłuch

 • niepełnosprawność złożona

 • afazja

 • mutyzm

DIAGNOZA

Diagnoza logopedyczna to zbiór zasad i metod badania, który ma na celu ocenę rozwoju oraz stanu mowy, jak też dookreślenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikacji językowej. Postępowanie diagnostyczne najczęściej składa się z rozpoznania zaburzenia, wskazania terapeutycznego oraz prognozowania.

SŁUCHAWKI INFINITE

 • podczas terapii  wykorzystywane są również innowacyjne metody np. praca ze słuchawkami Tomatisa Infinite. Posiadają one funkcję treningu słuchowo- głosowego.

 • Celem treningu jest zmiana sposobu, w jaki mózg postrzega nasz głos.

 • Dzięki sprzężeniu zwrotnemu jakość głosu natychmiast staje się lepsza.

 • Trening pozwala wzmocnić efekty uczenia się, a także pozytywnie wpływa na mowę i komunikowanie się z innymi.

 • Słuchawki wykorzystywane są podczas terapii logopedycznej wad wymowy, u osób jąkających się bądź mających problemy z płynnością mówienia.

 • Świetnie sprawdza się u osób pracujących głosem, poprawia dykcję.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Podczas zajęć logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji.

Pracuje z pacjentem nad poprawnością fonetyczną

i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi

i ogólną sprawnością komunikacyjną.

CELE TERAPII

 • usuwanie zaburzeń mowy

 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty

 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła

 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy

 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej

 • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA

Terapia miofunkcjonalna to postępowanie lecznicze mające na celu poprawę nieprawidłowego sposobu połykania oraz prawidłowej pozycji spoczynkowej języka poprzez wpływ na dysfunkcje w obszarze ustno-twarzowym. Polega głównie na dokładnym wykonywaniu różnych ćwiczeń – zarówno dotyczących samej twarzy, jak i tych całego ciała.

W zaburzeniach miofunkcjonalnych przede wszystkim należy doszukiwać się nieprawidłowego sposobu połykania, tzw. typu niemowlęcego.  Niesie ono za sobą wiele problemów, szczególnie ortodontycznych (wady zgryzu) i logopedycznych (wady wymowy, głównie seplenienie międzyzębowe).  Jeżeli koordynacja mięśni jest zaburzona, język nie jest w stanie przesuwać śliny czy pokarmu, a żeby to zrobić, korzysta z pomocy innych sąsiadujących mięśni, kompensując sobie swoje braki. Chcąc przywrócić prawidłową pracę języka, należy wyrównać napięcie mięśniowe wraz z funkcjami mięśni znajdujących się w okolicach twarzy. 

bottom of page