top of page

CENNIK

Odpłatność za cykliczne zajęcia uiszcza się z góry za cały miesiąc do 5-go dnia każdego miesiąca  według cennika zajęć zamieszczonego poniżej.

TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA ® 

KONSULTACJA I DIAGNOZA DO TRENINGU SŁUCHOWEGO METODĄ TOMATISA ®                              150

+ TEST UWAGI SŁUCHOWEJ TLT® ( 50 min.)

KONSULTACJA + TEST KONTROLNY TLT ® MIĘDZY SESJAMI                                                    80 zł

WYDANIE PISEMNEJ OPINII O WYNIKACH TESTU TLT®   na życzenie klienta                          120 zł

 

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA ® zajęcia indywidualne 

sesja I     (10 zajęć  x 170 zł )                                                                                     1700 zł

sesja II    (10 zajęć  x 170 zł  )                                                                                    1700 zł

sesja III    (10 zajęć x 170 zł )                                                                                     1700 zł

 

Czas trwania sesji 2 tygodnie – 10 dni x  80 min.*

* Czas trwania zajęć może ulec zmianie  - zależy od wieku, indywidualnych potrzeb, predyspozycji

   i możliwości dziecka. O czasie trwania decyduje terapeuta, z zachowaniem zasad prowadzenia

   terapii wg zaleceń A. Tomatisa (od 40 min. do 80 min.)

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA ®  w grupie 2-3 osobowej

sesja I     (10 zajęć  x 130 zł )                                                                                    1300 zł

sesja II    (10 zajęć  x 130 zł )                                                                                    1300 zł

sesja III    (10 zajęć x 130 zł )                                                                                    1300 zł

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA ® w domu klienta 

możliwość wypożyczenia sprzętu do domu (za kaucją)

sesja I     (10 zajęć  x 170 zł )                                                                                    1700 zł

sesja II    (10 zajęć  x 170 zł  )                                                                                    1700 zł

sesja III    (10 zajęć x 170 zł )                                                                                     1700 zł

 

LOGOPEDIA

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA (50 min.)                                                                    150 zł

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA Z WYWIADEM (do 60 min.)                                          150 zł

TERAPIA LOGOPEDYCZNA (45 MIN.)                                                                                 120 zł

TERAPIA LOGOPEDYCZNA  (30 MIN.)                                                                                 90 zł

WYDANIE PISEMNEJ OPINII                                                                                                  120 zł

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA

ORTODONCJA MIOFUNKCJONALNA                                                                                150 zł

(OCENA MOTORYCZNA ZABURZEŃ JAMY USTNEJ)

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA (30 MIN.)                                                                    90 zł

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

KONSULTACJA I WYWIAD                                                                                                    150 zł

 ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE (45 MIN.)                                          120 zł      ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE (30 MIN.)                                                  90 zł 

NAUKA CZYTANIA METODĄ SYLABOWĄ (30 min.)                                                         90 zł                                                                  

TERAPIA RĘKI

KONSULTACJA I WYWIAD                                                                                                    150 zł

TERAPIA RĘKI (45 MIN.)                                                                                               120 zł

 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

KONSULTACJA I WYWIAD                                                                                                    150 zł

ZAJĘCIA (30 MIN.)                                                                                                       90 zł

METODA DENNISONA - KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA (GIMNASTYKA MÓZGU)

KONSULTACJA I WYWIAD                                                                                                    150 zł

ZAJĘCIA (45 MIN.)                                                                                                      90 zł                                                                                                                                                            

bottom of page