top of page

CENNIK

Odpłatność za cykliczne zajęcia uiszcza się z góry
za cały miesiąc do 5-go dnia każdego miesiąca  według cennika zajęć zamieszczonego poniżej.

TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA ® 

TEST UWAGI SŁUCHOWEJ TLT® Z OMÓWIENIEM WYNIKÓW I WYWIADEM ( do 60 min.)                    200 zł                                 (TEST PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO)

KONSULTACJA + TEST KONTROLNY TLT ® MIĘDZY SESJAMI                                               100

 

WYDANIE PISEMNEJ OPINII O WYNIKACH TESTU TLT®   na życzenie klienta                      120 zł

 

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA ® zajęcia indywidualne 

sesja I     (10 zajęć  x 180 zł )                                                                                    1800 zł

sesja II    (10 zajęć  x 180 zł )                                                                                    1800 zł

sesja III    (10 zajęć x 180 zł )                                                                                    1800 zł

Czas trwania sesji 2 tygodnie – 10 dni x  80 min.*

* Czas trwania zajęć może ulec zmianie  - zależy od wieku, indywidualnych potrzeb, predyspozycji

   i możliwości dziecka. O czasie trwania decyduje terapeuta, z zachowaniem zasad prowadzenia

   terapii wg zaleceń A. Tomatisa (od 40 min. do 80 min.)

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA ®  w grupie 3 osobowej

sesja I     (10 zajęć  x 140 zł )                                                                                   1400 zł

sesja II    (10 zajęć  x 140 zł )                                                                                    1400 zł

sesja III    (10 zajęć x 140 zł )                                                                                    1400 zł

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA ® w domu klienta 

możliwość wypożyczenia sprzętu do domu (za kaucją)

sesja I     (10 zajęć  x 180 zł )                                                                                    1800 zł

sesja II    (10 zajęć  x 180 zł  )                                                                                   1800 zł

sesja III   (10 zajęć  x 180 zł  )                                                                                   1800 zł

LOGOPEDIA

KONSULTACJA/ DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA (do 60 min.)                                   160 zł 

                    

TERAPIA LOGOPEDYCZNA (45 min.)                                                                             130 zł

TERAPIA LOGOPEDYCZNA  (30 min.)                                                                             90 zł

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA (30 MIN.)                                                                90 zł

LOGOPEDIA ORTOGNATYCZNA (30 min.)                                                                   120 zł

ORTODONCJA MIOFUNKCJONALNA (30 min.)                                                          120 zł

(OCENA MOTORYCZNA ZABURZEŃ JAMY USTNEJ, WSPARCIE PRZY LECZENIU ORTODONTYCZNYM)

WYDANIE PISEMNEJ OPINII                                                                                               120 zł

  

ELEKTROSTYMULACJA 

Elektrostymulacja ENMOT  (do 30 min.)                                                                    120 zł

KINESIOTAPING   konsultacja                                                                                                           120 zł

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

KONSULTACJA I WYWIAD                                                                                                 150 zł

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE (45 min.)                                         120 zł    

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE (30 min.)                                              90 zł 

NAUKA CZYTANIA METODĄ SYLABOWĄ (30 min.)                                                     90 zł                                                                  

TERAPIA RĘKI

KONSULTACJA I WYWIAD                                                                                                 150 zł

TERAPIA RĘKI (30 MIN.)                                                                                            90 zł

 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

KONSULTACJA I WYWIAD                                                                                                 150 zł

ZAJĘCIA (30 MIN.)                                                                                                   90 zł

METODA DENNISONA - KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA (GIMNASTYKA MÓZGU)

KONSULTACJA I WYWIAD                                                                                                 150 zł

ZAJĘCIA (30 MIN.)                                                                                                    90 zł                                                                                                                                                            

bottom of page