top of page

CENNIK

Odpłatność za cykliczne zajęcia uiszcza się z góry za cały miesiąc 1-go tygodnia każdego miesiąca  według cennika zajęć zamieszczonego poniżej.

TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA ® 

KONSULTACJA I DIAGNOZA DO TRENINGU SŁUCHOWEGO METODĄ TOMATISA ®                    150 zł

+ TEST UWAGI SŁUCHOWEJ TLT®

KONSULTACJA + TEST KONTROLNY TLT ® MIĘDZY SESJAMI                                           80 zł

 

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA ® w gabinecie

sesja I     (10 zajęć  x 170 zł )                                                                              1700 zł

sesja II    (10 zajęć  x 170 zł  )                                                                             1700 zł

sesja III    (10 zajęć x 170 zł )                                                                              1700 zł

 

Czas trwania sesji 2 tygodnie – 10 dni x  80 min.*

* Czas trwania zajęć może ulec zmianie - zależy od wieku, indywidualnych potrzeb, predyspozycji

   i możliwości dziecka. O czasie trwania decyduje terapeuta, z zachowaniem zasad prowadzenia

   terapii wg zaleceń A. Tomatisa.

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA ®  w grupie 2-3 osobowej

sesja I     (10 zajęć  x 125 zł )                                                                             1250 zł

sesja II    (10 zajęć  x 125 zł )                                                                             1250 zł

sesja III    (10 zajęć x 125 zł )                                                                             1250 zł

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ TOMATISA ® w domu klienta 

możliwość wypożyczenia sprzętu do domu (za kaucją)

sesja I     (10 zajęć  x 170 zł )                                                                             1700 zł

sesja II    (10 zajęć  x 170 zł  )                                                                            1700 zł

sesja III    (10 zajęć x 170 zł )                                                                               1700 zł

 

LOGOPEDIA

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA+DIAGNOZA (do 60 min.)                              120 zł

WYDANIE PISEMNEJ OPINII                                                                                         120 zł

TERAPIA LOGOPEDYCZNA (45 MIN.)                                                                         110 zł

TERAPIA LOGOPEDYCZNA  (30 MIN.)                                                                        80 zł

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA (30 MIN.)                                                            80 zł

TERAPIA RĘKI

KONSULTACJA I WYWIAD                                                                                           120 zł

TERAPIA RĘKI (45 MIN.)                                                                                        110 zł 

 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

KONSULTACJA I WYWIAD                                                                                           120 zł

ZAJĘCIA (45 MIN.)                                                                                               110 zł

METODA DENNISONA - KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA (GIMNASTYKA MÓZGU)

KONSULTACJA I WYWIAD                                                                                           120 zł

ZAJĘCIA (45 MIN.)                                                                                               110 zł                                                                                                                                                            

bottom of page