top of page
AIMG_0544.jpg

TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA®
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
TERAPIA RĘKI

About
img_20220729_183953.jpg

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy

 • korekta wad wymowy

 • terapia miofunkcjonalna

 • stymulowanie rozwoju mowy

 • terapia opóźnionego rozwoju mowy

 • wspomaganie rozwoju komunikacji i dzieci ze spektrum autyzmu

 • terapia w afazji  i niepłynności mówienia

TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA®

Jeśli Twoje dziecko:

 • Słyszy, ale nie słucha.  

 • Ma trudności z rozumieniem dłuższych poleceń lub poleceń w ogóle.

 • Skarży się, że w klasie nie może się skupić i narzeka na hałas.

 • Na lekcji wymaga kilkukrotnych powtórzeń, by wykonało polecenie.

 • Ma duże problemy z pisaniem podczas lekcji, bo nie może się skupić.

 • Myli stronę prawa i lewą.

 • Ma momenty, jakby sprawiało wrażenie nieobecnego.

 • Myli podobnie brzmiące słowa.

 • Jest nadwrażliwe słuchowo, często zatyka uszy.

 • Jest nadaktywne lub przeciwnie bardzo męczliwe.

 

Objawy te mogą być przyczyną zaburzeń przetwarzania słuchowego.

AIMG_0554..jpg
AIMG_0647..jpg

TERAPIA RĘKI

Głównym jej założeniem jest poprawa funkcjonowania dziecka w życiu codziennym oraz w czynnościach samoobsługowych poprzez usprawnienie motoryki małej, precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz przez dostarczanie wrażeń czuciowych. Terapia ręki skierowana jest zarówno do dzieci z zaburzeniami rozwoju, jak i dzieci w normie intelektualnej, mających specyficzne trudności w uczeniu się.  

KINEZJOLOGIA EUKACYJNA (GIMNASTYKA MÓZGU)

METODA DENISONA  

Metoda Dennisona to forma terapii przeznaczona głównie dla dzieci, które mają problemy z nauką.

W obecnych czasach, zdominowanych przez elektronikę i samochody, wiele dzieci ma ograniczony spontaniczny ruch. Wpływa to nie tylko na rozwój motoryczny dziecka, ale także na jego pamięć, koncentrację, wzrok i słuch. Ćwiczenia metodą Dennisona, stosowane długotrwale i systematycznie, stwarzają podstawy do efektywnego przyswajania wiedzy, wspomagają intelektualny i emocjonalny rozwój dziecka oraz pomagają mu przezwyciężać jego problemy.

Kinezjologia edukacyjna Dennisona poprawia wydolność, koordynację wzrokowo-ruchową i słuchowo-ruchową. Po terapii dziecko jest zrelaksowane i umie sobie lepiej radzić z emocjami

i stresem, poprawiają się więc jego kontakty

i integracja z otoczeniem.

img_20220729_1840421.jpg
img_20220729_1837481.jpg

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO

WERONIKI SHERBORNE

Metoda W. Sherborne w swoich podstawowych założeniach ma rozwijać poprzez ruch trzy następujące aspekty:

 • świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego,

 • świadomość przestrzeni i działania w niej,

 • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

 

Ruch Rozwijający zalecany jest dzieciom

o zaburzonym schemacie ciała.

Podczas ćwiczeń dochodzi do integracji bodźców płynących z własnego ciała,

a co za tym idzie – do jego poznania.

Services
bottom of page