top of page
AIMG_0544.jpg

TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA®
TERAPIA LOGOPEDYCZNA

ELEKTROSTYMULACJA 
TERAPIA RĘKI

About
img_20220729_183953.jpg

                      TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy

 • korekta wad wymowy

 • elektrostymulacja

 • terapia miofunkcjonalna

 • logopedia ortognatyczna

 • stymulowanie rozwoju mowy

 • terapia opóźnionego rozwoju mowy

 • mutyzm wybiórczy

 • wspomaganie rozwoju komunikacji i dzieci ze spektrum autyzmu

 • terapia w afazji  i niepłynności mówienia

TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA®

Jeśli Twoje dziecko:

 • Słyszy, ale nie słucha.  

 • Ma trudności z rozumieniem dłuższych poleceń lub poleceń w ogóle.

 • Skarży się, że w klasie nie może się skupić i narzeka na hałas.

 • Na lekcji wymaga kilkukrotnych powtórzeń, by wykonało polecenie.

 • Ma duże problemy z pisaniem podczas lekcji, bo nie może się skupić.

 • Myli stronę prawa i lewą.

 • Ma momenty, jakby sprawiało wrażenie nieobecnego.

 • Myli podobnie brzmiące słowa.

 • Jest nadwrażliwe słuchowo, często zatyka uszy.

 • Jest nadaktywne lub przeciwnie bardzo męczliwe.

 

Objawy te mogą być przyczyną zaburzeń przetwarzania słuchowego.

AIMG_0554..jpg
logo.png

ELEKTRO - NEURO- MOBILIZACJA OBSZARU TWARZOWEGO

Elektrostymulacja obwodowa obszaru ustno- twarzowego ENMOT jest to połączenie kompleksowej diagnostyki z nowoczesnymi technikami stymulacji obszaru orofacjalnego.

Kierowane do pacjentów z zaburzeniami:

 • połykania,

 • artykulacji,

 • symetrii twarzy,

 • z trudnościami dyzartrycznymi,

 • nadmiernym ślinotokiem,

 • dystrofią mięśni

 • w stanach po wypadkach, udarach,

 • podczas kształtowania się rozwoju mowy i w patologiach procesu połykania;

 • kierowana do pacjentów dotkniętych rzadkimi zespołami genetycznymi (SMA, SLA, DMD, SCA, zespół Moebiusa, Charge, Treachera Collinsa), MPDz,

 • nienormatywną dystrybucją napięcia mięśniowego,

 • z rozszczepami całkowitymi.

TERAPIA RĘKI

Głównym jej założeniem jest poprawa funkcjonowania dziecka w życiu codziennym oraz w czynnościach samoobsługowych poprzez usprawnienie motoryki małej, precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz przez dostarczanie wrażeń czuciowych. Terapia ręki skierowana jest zarówno do dzieci z zaburzeniami rozwoju, jak i dzieci w normie intelektualnej, mających specyficzne trudności w uczeniu się.  

AIMG_0647..jpg
img_20220729_1840421.jpg

KINEZJOLOGIA EUKACYJNA (GIMNASTYKA MÓZGU)

METODA DENISONA  

Metoda Dennisona to forma terapii przeznaczona głównie dla dzieci, które mają problemy z nauką.

W obecnych czasach, zdominowanych przez elektronikę i samochody, wiele dzieci ma ograniczony spontaniczny ruch. Wpływa to nie tylko na rozwój motoryczny dziecka, ale także na jego pamięć, koncentrację, wzrok i słuch. Ćwiczenia metodą Dennisona, stosowane długotrwale i systematycznie, stwarzają podstawy do efektywnego przyswajania wiedzy, wspomagają intelektualny i emocjonalny rozwój dziecka oraz pomagają mu przezwyciężać jego problemy.

Kinezjologia edukacyjna Dennisona poprawia wydolność, koordynację wzrokowo-ruchową i słuchowo-ruchową. Po terapii dziecko jest zrelaksowane i umie sobie lepiej radzić z emocjami

i stresem, poprawiają się więc jego kontakty

i integracja z otoczeniem.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO

WERONIKI SHERBORNE

Metoda W. Sherborne w swoich podstawowych założeniach ma rozwijać poprzez ruch trzy następujące aspekty:

 • świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego,

 • świadomość przestrzeni i działania w niej,

 • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

 

Ruch Rozwijający zalecany jest dzieciom

o zaburzonym schemacie ciała.

Podczas ćwiczeń dochodzi do integracji bodźców płynących z własnego ciała,

a co za tym idzie – do jego poznania.

img_20220729_1837481.jpg
Services
bottom of page