top of page
Matka i córka zabawy

Trening słuchowy stymulujący mózg muzyką i głosem

 Metoda Tomatisa®

O METODZIE TOMATISA®

Obecnie Metoda Tomatisa® jest najbardziej zaawansowanym programem stymulacji słuchowej. Jest to program potwierdzony przez ponad 100 prac badawczych, bezpieczny i efektywny. Co roku prawie 3.000 specjalistów Metody Tomatisa® pomaga tysiącom dzieci i dorosłych na całym świecie opuścić pełną chaosu krainę zaburzeń sensorycznych, dając nadzieję na lepszą przyszłość dzięki poprawie zdolności do uczenia się i komunikacji.

Nasz gabinet Tomatisa® jest wyposażony w Ucho Elektroniczne najnowszej generacji, które w pełni wykorzystuje rozwiązania techniczne Metody Tomatisa®.  

Pracujemy na najnowszym, certyfikowanym sprzęcie terapeutycznym produkowanym przez laboratoria Tomatis Developpement SA

w Luksemburgu.

Tomatis.png

NA CZYM POLEGA METODA?

Dzięki muzyce i mowie programy Metody Tomatisa® poprawiają zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. 

Ucho, odbierając i przekazując dźwięk, odgrywa podstawową rolę w przetwarzaniu informacji, ponieważ jest główną bramą, przez którą informacje docierają do mózgu. Mniej znana jest zdolność ucha do wykrywania ruchów ciała, podobnie jak ogromne znaczenie tego narządu dla poczucia równowagi i rytmu. Wszystko to sprawia, że ucho ma ogromne znaczenie dla naszego funkcjonowania na co dzień. Urządzenia używane w Metodzie Tomatisa® przetwarzają muzykę i głos w czasie rzeczywistym w taki sposób, by zainteresować mózg. Oddziaływanie na cały układ słuchowy i na mózg sprawia, że Metoda Tomatisa® jest najbardziej zaawansowanym programem stymulacji słuchowej, jaki jest obecnie dostępny.

AIMG_0542.jpg

 TRENING SŁUCHOWY DLA DZIECI

Metoda Tomatisa® skutecznie stosowana jest u dzieci

 w przypadku:

 • problemów z koncentracją i uwagą

 • problemów z funkcjami pamięciowymi

 • trudności szkolnych m.in. dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia

 • zaburzeniach mowy takich jak: dyslalia, afazja

 • opóźniony rozwój mowy

 • zaburzenia płynności mówienia, mutyzm

 • zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego

 • zaburzonej integracji sensorycznej

 • kłopoty z orientacją    przestrzenną

 • nadwrażliwości słuchowej

 • trudności w zakresie motoryki małej i dużej

 • zaburzeń emocjonalnych

 • podwyższonego napięcia i stanów lękowych

 • niskiej samooceny

 • zaburzeń afektywnych

 • zakłóceń psychomotorycznych

 • trudności w nauce języków obcych

 • zespołu Aspergera, spektrum autyzmu

 • ADHD, ADD.

Zaburzenia

ze spektrum autyzmu

Zaburzenia mowy,

głosu oraz językowe

Deficyt uwagi  z nadpobudliwością
lub bez (ADD/ADHD)

Problemy z nauką

języków obcych

Trudności w uczeniu się

Zaburzenia przetwarzania

sensorycznego i słuchowego

Problemy z postawą

i kontrolą motoryczną

Problemy emocjonalne

(np. stres, brak pewności siebie,

depresja itp.)

METODA TOMATISA DLA DOROSŁYCH

Metoda Tomatisa® kierowana jest także dla dorosłych:​

 • z depresją

 • nerwicami

 • nadmiernym stresem

 • wypaleniem zawodowym

 • zaburzeniami pamięci

W przypadku:

 • problemów z koncentracją i uwagą

 • problemów z funkcjami pamięciowymi

 • nadwrażliwości słuchowej

 • zaburzeń emocjonalnych

 • podwyższonego napięcia i stanów lękowych

 • niskiej samooceny

 • zaburzeń afektywnych

 • problemów z nauką języków obcych

 • udarów

 • niepłynności mówienia, jąkania

dla dorosłych.png

CEL METODY TOMATISA ®

Celem Metody Tomatisa® jest przywrócenie wysokiej jakości uwagi słuchowej.

Głównym zamierzeniem jest uzyskanie harmonii ucha, głosu i ciała oraz uspokojenie układu emocjonalnego.
 

W tym celu następuje reorganizacja układu nerwowego, możliwa dzięki wykorzystaniu zmodyfikowanych nagrań muzycznych. Poprzez oddziaływanie na plastyczność neuronów i integrację sensoryczną pozwala to przeprowadzić „rehabilitację” uwagi słuchowej, w celu wyeliminowania reakcji emocjonalnych lub adaptacyjnych.
 

Układ słuchowy jest silnie związany ze wzgórzem, układem limbicznym, nerwem błędnym i układem przywspółczulnym, które zarządzają naszym układem emocjonalnym i naszymi reakcjami.

AIMG_0544.jpg
Metoda Tomatisa ® talks up.jpg

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

Metoda Tomatisa® to proces.

Jej ogólnym celem jest usprawnienie pracy mózgu poprzez stopniową mobilizację do przetwarzania bodźców sensorycznych. Osiągnięcie zadowalających efektów, podobnie jak w przypadku wszystkich procesów o charakterze szkoleniowym, wymaga czasu oraz powtarzalności, której mogą towarzyszyć uczucia zniechęcenia i zmęczenia.  

 
Metoda Tomatisa® to trening mięśniowy.

Praca naszych uszu zależy od mięśni, które są najmniejszymi, a jednocześnie najszybszymi mięśniami w całym ludzkim ciele. Celem Metody Tomatisa® jest rozwinięcie pełnego potencjału mięśni ucha, więc pod koniec zajęć niektóre osoby mogą odczuwać fizyczne zmęczenie. Z kolei na innych zajęcia mogą podziałać jak przysłowiowy zastrzyk energii. 
 

 Metoda Tomatisa® to trening stymulacji sensorycznej.

Pamiętamy, iż dźwięk to fala wywołująca wibracje.

Rolą ucha wewnętrznego jest konwertowanie tych wibracji na impulsy elektryczne. Utwory muzyczne składające się na programy Metody Tomatis® emitują głównie wysokie częstotliwości, które szczególnie silnie stymulują mózg. I znowu – intensywna stymulacja może mieć działanie usypiające lub pobudzające. 

 Metoda Tomatisa® to program

o charakterze psychoedukacyjnym.

Kolejnym celem zajęć jest wsparcie mózgu

w zakresie sprawniejszej analizy komunikatów sensorycznych. Analiza ta ma szczególne znaczenie w wymiarze emocjonalnym, ponieważ wszyscy przetwarzamy tego typu komunikaty

w oparciu o własne doświadczenia i uczucia.

W miarę postępów w nauce dobrego słuchania możemy odczuwać dyskomfort spowodowany komunikatami sensorycznymi, które nasz mózg uczy się przetwarzać, szczególnie w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z zupełnie nowymi emocjami, które trudno nam zrozumieć i opisać słowami. Zjawisko to nazywa się “dezorganizacją przed reorganizacją.” 
 

TOMATIS_Child_25.jpg

Doświadczanie jednego lub kilku z opisanych doznań jest powiązane ze zwiastującym progres tworzeniem się nowych ścieżek neuronowych. To właśnie dlatego ukończenie całej sesji jest tak ważne, podobnie jak dzielenie się wrażeniami z prowadzącym Praktykiem, który w razie potrzeby może w każdej chwili wprowadzić zmiany w planie zajęć. Jeśli dyskomfort jest zbyt duży, sugerujemy omówienie sytuacji ze specjalistą. 

AIMG_0537..jpg

Trening uwagi słuchowej może odbywać się w gabinecie specjalisty lub w domu klienta.

Jeden program rozłożony jest na 10 dni.

Dzienny czas słuchania zależy od wieku osoby korzystającej z Metody Tomatisa® oraz od problemu.
O czasie przeznaczanym na słuchanie decyduje specjalista.

Może to być od 40 minut do 1 godz. 20 minut dziennie.

Jeden program treningu uwagi słuchowej realizowany jest w ciągu 10 dni. Zalecane jest korzystanie z niego
5-7 razy w tygodniu.

Metoda Tomatisa ®1.jpg
bottom of page