top of page
Dzieci w krytym placu zabaw
AIMG_0530.jpg
AIMG_0530.jpg

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO
WERONIKI SHERBORNE

Metoda Ruchu Rozwijającego wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne  do rozszerzania  świadomości samego  siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Stosowanie tej metody rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy, emocjonalny w relacjach z innymi dziećmi. Ćwiczenia, które znajdziemy w tej metodzie wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi – z tzw. „baraszkowania”, które zawiera w sobie element bliskości fizycznej i emocjonalnej. 
Metoda W. Sherborne w swoich podstawowych założeniach ma rozwijać poprzez ruch trzy następujące aspekty:

  • świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego,

  • świadomość przestrzeni i działania w niej,

  • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Ruch Rozwijający zalecany jest dzieciom o zaburzonym schemacie ciała. Podczas ćwiczeń dochodzi do integracji bodźców płynących z własnego ciała, a co za tym idzie – do jego poznania.

Dzieci na zajęciach jogi

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
METODA DENISONA

Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu są wstępem do Kinezjologii Edukacyjnej. Składają się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Dzięki ćwiczeniom Gimnastyki Mózgu wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować.

Kinezjologia edukacyjna Dennisona poprawia wydolność, koordynację wzrokowo-ruchową i słuchowo-ruchową. Po terapii dziecko jest zrelaksowane i umie sobie lepiej radzić z emocjami i stresem, poprawiają się więc jego kontakty i integracja z otoczeniem.

Dzieci na zajęciach jogi
bottom of page