top of page
AIMG_0700_edited.jpg

TRENING SŁUCHOWY TOMATISA®
TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA®
TERAPIA RĘKI

About
logo_edited_edited.png

 LOGO.PASJA 

gabinet  terapeutyczny 

Gabinet  terapeutyczny LOGO.PASJA zrodził się z wieloletnich marzeń, pasji

i 20-letniego doświadczenia zdobytego w pracy z dziećmi i młodzieżą

w placówkach oświatowych.

Głównym założeniem jest kompleksowa pomoc i holistyczne podejście

do każdego dziecka przy wykorzystaniu wielu metod. 

Specjalizuje się w zakresie diagnozy stanu mowy oraz terapii zaburzeń

komunikacji człowieka. Pragnieniem jest pomagać dzieciom i dorosłym

w rozwoju osobistym i  pokonywaniu własnych ograniczeń.

Gabinet od wielu lat współpracuje z kilkoma przedszkolami, żłobkiem

i szkołą podstawową na terenie Otwocka, Józefowa i Karczewa

świadcząc pomoc w zakresie terapii logopedycznej oraz organizując turnusy

Treningu słuchowego Metodą Tomatisa ® .

Współpracuje również z gabinetem ortodontycznym i terapeutą Integracji Sensorycznej.

Korzystamy z różnych metod terapii m.in.:

Terapii Miofuncjonalnej®

Treningu uwagi słuchowej METODĄ TOMATISA®

Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona zwanej Gimnastyką Mózgu

Oferujemy również pomoc pedagogiczną i Terapię ręki

Wykonujemy testy uwagi słuchowej TLT®

Gabinet posiada certyfikat spółki TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (TDSA) z siedzibą w Luksemburgu. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, które pozwalają korzystać z programów doskonalących uwagę słuchową w domu lub gabinecie.

Zapraszam na wizytę!

O MNIE

ja4.jpg

Jestem logopedą,  pedagogiem, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  z 20-letnim stażem pracy w placówkach oświatowych  na terenie Otwocka, Józefowa i Warszawy.

Absolwentka studiów logopedycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz certyfikowany Specjalista treningu słuchowego Metodą Tomatisa®, Terapeuta Miofunkcjonalny. Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją narządów ruchu na Uczelni  Korczaka w Warszawie oraz podyplomowe z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych Sztuka (Plastyka) na Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas swojej kariery zawodowej uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach m.in.:

Trening słuchowy Metodą Tomatisa® Poziom I i II, Terapia Miofunkcjonalna® I i II stopnia, Terapia Ręki, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, Opóźniony Rozwój Mowy, Ortodoncja dla logopedów, Mutyzm wybiórczy i inne, które na co dzień wykorzystuję w swojej pracy.

Poprzez liczne staże i pracę zawodową zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z różnymi potrzebami edukacyjnymi, z opóźnionym rozwojem mowy, deficytami rozwojowymi oraz wadami wymowy. 

W swojej pracy podążam za dzieckiem, uwzględniając jego potrzeby i uwarunkowania fizyczne oraz psychiczne. Podejście holistyczne do każdego dziecka to sukces w terapii.

Jako logopeda podejmuję działania, które mają na celu zaktywizowanie naturalnych tendencji rozwojowych dziecka. Poprzez bliski kontakt z pacjentami, świat dźwięków, kolorów i faktur staram się wzbudzać w dziecku motywację do mówienia. Z pacjentami mówiącymi rozwijam mowę, dbając o jej aspekt komunikacyjny i artykulacyjny.

Moja praca to przede wszystkim moja pasja!

                                                                                                                                                                                        LOGO.PASJA

bottom of page