top of page
AIMG_0700_edited.jpg

TRENING SŁUCHOWY TOMATISA®
TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA®

ELEKTROSTYLULACJA ENMOT

LOGOPEDIA ORTOGNATYCZNA
TERAPIA RĘKI

About
logo_edited_edited_edited_edited.jpg

Gabinet  terapeutyczny LOGO.PASJA zrodził się z wieloletnich marzeń, pasji i 22-letniego doświadczenia zdobytego w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych.

Głównym założeniem jest kompleksowa pomoc i holistyczne podejście do każdego dziecka przy wykorzystaniu wielu metod.  Specjalizuje się w zakresie diagnozy stanu mowy oraz terapii zaburzeń komunikacji człowieka. Pragnieniem jest pomagać dzieciom i dorosłym w rozwoju osobistym

i  pokonywaniu własnych ograniczeń.

LOGO.PASJA współpracuje ze stomatologami i ortodontami,  terapeutami integracji sensorycznej, fizjoterapeutami dziecięcymi  i dla osób dorosłych, psychologiem, audiologiem oraz laryngologiem. 

Gabinet od wielu lat współpracuje również z kilkoma przedszkolami, żłobkiem i szkołą podstawową na terenie Otwocka, Józefowa i Karczewa świadcząc pomoc w zakresie terapii logopedycznej oraz organizując turnusy Treningu słuchowego Metodą Tomatisa ® .

Korzysta z różnych metod terapii m.in.:

  • Terapia Miofuncjonalna®

  • Elektrostymulacja ENMOT - Elektro-Neuro-Mobilizacja Obszaru Twarzowego

  • Logopedia ortognatyczna

  • Kinesiotaping i masaż logopedyczny

  • Trening uwagi słuchowej METODĄ TOMATISA®

  •  Testy uwagi słuchowej TLT®

  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

  • Kinezjologia Edukacyjna Dennisona zwanej Gimnastyką Mózgu

  • Pomoc pedagogiczna/ nauka czytania metodą sylabową

  • Terapia ręki

Gabinet posiada certyfikat spółki TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (TDSA) z siedzibą w Luksemburgu. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, które pozwalają korzystać z programów doskonalących uwagę słuchową w domu lub gabinecie.

Gabinet jest laureatem Plebiscytu Orły Medycyny 2023.

Zapraszam na wizytę!

O MNIE

ja4.jpg

mgr Joanna Siereńska

Logopeda, Pedagog, Terapeuta elektrostymulacji ENMOT,

Terapeuta Miofunkcjonalny ®Terapeuta Ręki,

Certyfikowany Specjalista Praktyk II ° Metody Tomatisa ®,

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Jestem logopedą,  pedagogiem, terapeutą elektrostymulacji ENMOT, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  z 22-letnim stażem pracy w placówkach oświatowych  na terenie Otwocka, Józefowa i Warszawy.

Absolwentka studiów logopedycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie oraz certyfikowany Specjalista Praktyk II° treningu słuchowego Metodą Tomatisa®, Terapeuta Miofunkcjonalny.

Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją narządów ruchu na Uczelni  Korczaka w Warszawie oraz podyplomowe

z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych Sztuka (Plastyka) na Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas swojej kariery zawodowej uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach m.in.:

Trening słuchowy Metodą Tomatisa® Poziom I i II, Terapia Miofunkcjonalna® I i II stopnia,

Logopedia Ortognatyczna, Elektrostymulacja ENMOT Elektro-Neuro-Mobilizacja Obszaru Twarzowego,  Kinesiotaping, Masaż logopedyczny, Diagnostyka i leczenie zaburzeń TMD, Terapia Ręki, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, Opóźniony Rozwój Mowy, Ortodoncja dla logopedów, Mutyzm wybiórczy i inne, które na co dzień wykorzystuję w swojej pracy.

Poprzez liczne staże i pracę zawodową zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z różnymi potrzebami edukacyjnymi, z opóźnionym rozwojem mowy, deficytami rozwojowymi oraz wadami wymowy. 

W swojej pracy podążam za dzieckiem, uwzględniając jego potrzeby i uwarunkowania fizyczne oraz psychiczne. Podejście holistyczne do każdego pacjenta to sukces w terapii.

Jako logopeda podejmuję działania, które mają na celu zaktywizowanie naturalnych tendencji rozwojowych dziecka. Poprzez bliski kontakt z pacjentami, świat dźwięków, kolorów i faktur staram się wzbudzać w dziecku motywację do mówienia. Z pacjentami mówiącymi rozwijam mowę, dbając o jej aspekt komunikacyjny i artykulacyjny.

Moja praca to przede wszystkim moja pasja!

                                                                                                                                                                                   LOGO.PASJA

bottom of page